image1 image2 image3
Hizmetlerimiz

 Zenginleştirebileceğimiz bir hayatı anlamak ve paylaşmak için… 

Bizim bugüne gelmemize olumlu olumsuz katkıda bulunan, önerilerini esirgemeyen

herkese bu bağlamda teşekkür ve vefa duygularımızı sunuyoruz.

“Sizler olmasaydınız bizler de böyle yetkin olamazdık”.

 

 Danışmanlık, Muhasebe,  Bordro Hizmetleri

 • Alman mali müşavirler kanununun 6. maddesinin 4. paragrafına (§ 6 Nr. 4 StBerG.) sadık kalarak ve Alman mevzuatına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, muhasebe kayıtlarının kontrolü, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler için  bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluıturulması.
 • Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.
 • Her türlü şirket ana sözleşmeleri hazırlamak,  ilgili resmi makamlara başvuruları yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.
 • Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.
 • SSK,  İş, Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. Mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel  risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak. Emeklilik işlemleri konusunda bilgi vermek, yardımcı olmak.
 • İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması.
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.
 • İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.
 • İşten ayrılan personelin bütün belgelerin hazırlanması.
 • SSK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.