image1 image2 image3
Çalışma Prensiplerimiz

Güven ilkeleri dahilinde taraflar arasında bir hizmet sözleşmesi imzalanır.

Bu antlaşmada esas olarak 
  • Tarafların yükümlülükleri, başlama ve bitiş tarihleri
  • Taraflar ve tarafların karşılıklı sorumlulukları
  • Muhasebenin amacı ve sunulacak hizmetler
  • Hizmet bedeli, ödeme planı ve ödeme şartları
  • Taraflar arasındaki ilişkiler ve gizlilik
  • Sorumluluk sınırları
  • Taraflarca sözleşmede yer alması birlikte uygun bulunan diğer hususlar
  • Tarafların yetkileri ve imzaları

kayıt altına alınır.