image1 image2 image3
Hakkımızda
 
Şirketimiz, 17.02.1997 yılında Berlin-Steglitz´de kuruldu. O günden beri Berlin ve Almanya´da faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli Şirketlere destek ve eşlik ediyoruz.

Tecrübeli ve motivasyonlu bir ekip olarak, alanımızda müşterilerimizin güvenine layık olmaya çalıştık ve bu konuda daha da çok gayret sarf ediyoruz.

İşletme danışmanlığı ve muhasebe bürosu olarak yeni ekonomi-yeni bilgi, ilişki ve yeni yöntem anlayışıyla, Şirketlerin iktisadi, mali kaynak ve imkânlarından daha iyi yararlanmalarını, kârlılıklarını artırmalarını ve geliımelerini sağlamak üzere, şirketlere ihtiyaç duydukları tarafsız, etkin profesyonel bilgi, analiz, yorum, öneri ve uygulama desteğini sunmaktayız.

Bu açıdan olarak:
  • İş planlaması, iş stratejileri ve işletme politikalar?
  • Şirket kuruluşları, yeniden yapılandırılma, raporlama ve uygulama hizmetleri
  • Mali mevzuat ve muhasebe ile ilgili günlük işlemlerin yasal zorunlulukları ve modern işletmecilik ihtiyaçlarına uygun olarak yerine getirilmesi  
  • İşletme ve muhasebe danışmanlığının rolü, tanıma, teşhis, görüşme, sorunların çözümü, amaçlara daha kolay ve hızlı ulaşılmasına, stratejik kararlar alınmasına zamanında aktif ve profesyonel bir biçimde katkıda bulunmaktayız.

Bu bazda:
  • Bilginin kaynağına ulaşarak
  • Bilgiyi toplayıp, biriktirip analiz ederek
  • Bilgiyi işleyip yeniden yaratarak
  • Mevcut bilgilerden değişimin yönünü ve geleceğini öngörerek
  • Bilgi ve deneyime dayalı olarak yarattığımız katma değeri istifadenize sunarak
  • Sizlerin memnuniyetinden alacağımız gücü yeniden sizler için kullanarak

sadece elimizden geleni değil, elimizden gelmeyeni de yaptırarak yine sizinle birlikte çalışmak arzusundayız.

Bütün aşamalarda müşterilerimizi eksiksiz bir şekilde bilgilendirme ve bu sürecin en iyi şekilde sonuçlandırılabilmesi için bir planlama dahilinde hareket ederek proaktif bir iletişim anlayışıyla ilerlemekteyiz.

Zenginleştirebileceğimiz bir hayatı anlamak ve paylaşmak için…

Bizim bugüne gelmemize olumlu olumsuz katkıda bulunan, önerilerini esirgemeyen herkese bu bağlamda teşekkür ve vefa duygularımızı sunuyoruz.

“Sizler olmasaydınız bizler de böyle yetkin olamazdık”.